צובירי, יוסף בן יעקב

צובירי, יוסף בן יעקב

צנעא, 1916-ת"א, 2000. רב לקהילת יהודי תימן בתל אביב. למד בצעירותו לפני רבו המובהק ר' סעיד עוזירי ובמקביל למד תקופה מסוימת לפני ר' יחיא קאפח. מקום תפילתו ובית מדרשו היה בבית הכנסת אלאוסטא, מרכז אסכולת השאמי. פעל במחלוקת בין מתנגדי הקבלה ותומכיה בצנעא וממחברי ס' 'אמונת ה'' שנכתב כתשובה לס' 'מלחמות השם' לר"י יחיא קאפח. מגמת חיבוריו בנוסח הקריאה בתורה, בתפילה ובהלכה היא אישוש מנהגי השאמי: 'אמת ויציב' פירוש לסידור התפילה 'כנסת הגדולה', 'מגיד מראשית', 'מסורת מדוייקת', 'ויצבור יוסף' ועוד.