צבטאני, שלום

צבטאני, שלום

חי ופעל בצנעא 1640-1715. רבו של הדיין ר' צאלח, ומ-1696 שימש בדיינות עם הראב"ד ר' זכריה הכהן בבית הדין הקבוע לאחר גלות מוזע. כתב חיבור הידוע רק מדברי מהרי"ץ וכן פסקי דין בענייני מסורת המקרא שהיה בר סמכא בהם. מהרי"ץ מביא בס' 'חלק הדקדוק' פסק דינו המפורסם בעניין "ויהיו כל ימי נח" (בראשית ט, כט) ולא "ויהי" כמסורת העדות האחרות.