צארום, רצ'א בן שלום

צארום, רצ'א בן שלום

מאחרוני חכמי צנעא. צנעא, תר"ם (1879 )-ירושלים תש"ל (1970). תלמידו המובהק של ר' יחיא קאפח ובייחוד של ר' יחיא אביץ' מפיו למד תורה בבית הכנסת בית אלמסורי ושם קבע מקומו. בצעירותו קנה תורה גם אצל חכמי צנעא במאה ה-19: ר' אברהם קארה, ר' אברהם עזירי, ר' יוסף קרח, בנו ר' חיים, ור' חיים כסאר. מראשי תנועת דור דעה ופעיל נמרץ במחלוקת בין חסידי הקבלה למתנגדיה. בתרע"ג (1913) ייסד עם עמיתו ר' דוד קאפח חברת צדקה בשם "חברת פקוחי עין" חבר בית מדרש לצעירים שהתקיים בצנעא בעשור השני למאה ה-20. סנדלר במלאכתו. עלה ארצה בתש"י (1950) והיה מנהיגה הרוחני של קהילתו בשכונת בית ישראל, ירושלים.