צאלח, שלמה (סלימאן) בן יוסף

צאלח, שלמה (סלימאן) בן יוסף

צנעא, ת"צ-תק"ן (1730-1790). אחי מהרי"ץ. מחבר 'זבח פסח' - דיני פסח בימים שקודם החג (מהדורת י' קאפח בתכלאל 'שיבת ציון') ו'אגרת המוסר' - למתפללים בבית הכנסת (מהדורת י' רצהבי).