צאלח, יחיא בן יעקב

צאלח, יחיא בן יעקב

דיין. חי ופעל בצנעא 1804-1859. אינו בן למשפחת צאלח המפורסמת, וכדי להבחין בינו לבין מהרי"ץ כונה מהרי"ץ השני או הקטן. דיין בראשות ר"י קארה ובנו ר' שלמה ומ-1839 עם הדיין ר' יחיא בן שלום הכהן. נשלח למאסר עם כל החכמים עקב סירובם למלא את גזרת השלטון לנקות את המחראות. נודע בטוב לבו, בדאגתו לעניים ויתומים ובחסידותו. חיבוריו: 'מקור חיים' - הלכות שחיטה (עדן תרנ"ג), נפוץ ביותר, ועד העלייה לארץ נבחנו השוחטים על פיו; 'תורת חכם' - קיצור שו"ת 'פעולת צדיק' למהרי"ץ (כתב יד); 'זרע יעקב' - ליקוטי טעמים קצרים לתורה (כתב יד); 'נשמת חיים' - מאמרות שהועתקו בתאג' ר' לוי נג'אר (כתב יד).