צאלח, דוד בן אברהם

צאלח, דוד בן אברהם

חי ופעל בצנעא 1769-1839. למד מפי אביו וסבו וב-1827 נבחר לדיין בראשות ר' יוסף קארה עד לפטירתו. סופר מומחה. העתקת תכלאל 'עץ חיים' בכתב ידו נדפסה במהדורת צילום (1983). במחלוקת על ברכת המוציא הצטרף לר"י קארה לפסוק כמסורת תימן כהכרעת סבו מהרי"ץ. נראה שהיו שני אישים בשם דוד צאלח. חיבוריו: 'הגהות לתכלאל עץ חיים' (נדפסו במהדורת ש' צאלח); פסקי דין ואיגרת מוסר לקהילת צ'אלע (הדפיסה י' טובי בספר 'יהודי תימן במאה הי"ט', תל אביב תשל"ו).