צ'אהרי, זכריה

צ'אהרי, זכריה

מגדולי המשוררים בתימן. חי במאה ה-16. בשנות העשרים לחייו ערך מסעות בארצות הים התיכון שארכו כעשר שנים. במהלך מסעותיו הגיע לצפת והכיר מקרוב את ר' יוסף קארו, את ר' משה מטראני ואת המקובל ר' משה קורדובירו, אף ספג שם מתורת המקובלים והושפע משירתם. היה אחד הגורמים להשפעת הקבלה בתימן. יצירתו עשירה וענפה. חיבוריו: 'צידה לדרך' - פירוש קבלי על התורה (בתוך חמישה חומשי תורה, הוצאת חסיד, ירושלים); 'פירוש הלכות שחיטה להרמב"ם'; 'ספר המוסר' - מקאמות (מהדורת י' רצהבי, ירושלים תשכ"ו); 'ספר הענק' שירי צימוד (כתב יד); קרוב ל-300 שירים שלא נכללו ב'ספר המוסר'. שירתו הכתובה מושפעת מאוד משירת ספרד אך ניכרת בה גם השפעת הקבלה בצפת. תרגם יצירות ערביות מוסלמיות (שירים ומקאמות) לעברית.