פרשנות אלגורית

פרשנות אלגורית

תחום ענף מאוד של שיטת פרשנות המקרא ואגדות חז"ל שהתפתחה בתימן במאות ה-13-15 בהשפעת הפילוסופיה הנאו-פלטונית והאריסטוטלית, הרמב"ם ותלמידיו והאסמאעיליה בתימן. שיטה זו ביחס לאגדות חז"ל נועדה לסלק קשיים בהבנתן על דרך הפשט שאינה עולה עם שורת ההגיון. בין החיבורים המרכזיים: 'אלדרה אלמנתכ'בה' (המרגלית הנבחרת) לר' זכריה הרופא; 'ילקוט תימני' (עומד לראות אור על ידי מ' חבצלת וי' טובי). במאה הי"ד נתגלע פולמוס בין חכמי צנעא לבין חכמי צעדה בעניין זה, לאחר שאחד מחכמי צעדה כתב ספר בשם 'כתאב אלחקאיק' (ספר האמיתיות) הכתוב בשיטה זו (יצא לאור על ידי ר"י קאפח, ירושלים תשנ"ט). חכמי צנעא הגיבו בחריפות וכינו את הספר בשם 'כתאב אלכ'קאיק' (ספר המהתלות).