פוחאצ'בסקי, נחמה

פוחאצ'בסקי, נחמה

סופרת מן החלוצות בספרות הארץ-ישראלית. כמה מסיפוריה ("אסונה של אפייה", "אחר השמחה", "פעמים") עוסקים בדמות דיוקנה של בת תימן בארץ, כפי שנצטיירה באופן סטראוטיפי בעיני עולים מאירופה בראשית המאה העשרים.