פג'רה

פג'רה

כפר במחוז תעז בתימן. אזור הררי ובו מישורים פוריים ומעיינות שזרמו לברכת אגירה. במקום התגוררו יותר מ-30 משפחות יהודיות ולהן שני בתי כנסת (שאמי). ראש הקהל היה יחיא מנג'ם. ליהודים היו אדמות שעיבדון בעצמם וגידלו בהן: דגנים, קטניות, תירס ודורה.