עתר (אפונה תרבותית)

עתר (אפונה תרבותית)

צמח חד-שנתי המגיע לגובה מטר ויותר. זרעיו המיובשים נאכלים לאחר קלייה, רכים או קשים ("עתר דכ'ש") וראה: קליות.