ערוסי, אברהם בן משה

ערוסי, אברהם בן משה

רב וסופר נולד בכוכבאן ב-1878, עלה ארצה ב-1923 והתיישב במחנה יהודה שליד פתח תקווה. שימש כמלמד תינוקות. בתימן הרבה לנדוד לרגל פרנסתו ואסף אגדות וסיפורי עם, שאותם כינס, אחר עלייתו לארץ, בקובץ שנקרא 'קורא הדורות'. היה לו כשרון לא רק לסיפור אלא גם לכתיבה פיוטית, והוא כתב שירים בסגנון המסורתי התימני ובסגנון שירת ספרד. ספר שיריו לא יצא בשלמותו, אלא בכמה חלקים שפורסמו בדפוס על ידי יהודה רצהבי.