עראקי, שלום בן אהרן

עראקי, שלום בן אהרן

צנעא, 1685-1780. ב-1727 ירש את אביו כנשיא הקהילה וכממונה על טביעת המטבע. השפעתו היתה גדולה והוא ניצל את קשריו ואת עושרו הרב לבניית בתי כנסת ומקוואות ולהקמת מוסדות צדקה בצנעא ובקהילות אחרות ולהגנה על זכויות היהודים. פעל רבות למען העלאת תרומות בעבור הישוב היהודי בא"י. ב-1762 הודח מתפקידו עקב הסתה של קנאי דת מוסלמים. הוא נאסר והוטל עליו קנס כבד אשר מוטט את כל עושרו. התערב גם בענייני הלכה, וב-1740 לערך ביקש לכפות בכוח הזרוע על יהודי צנעא לאמץ את נוסח התפילה השאמי ואת פסיקות השו"ע, דבר שעורר מחלוקת עזה ויוזמתו נדחתה. בנה בצנעא בית כנסת מפואר הקרוי על שמו - כניס אלאוסטא - מבצר נוסח השאמי בצנעא.