עראקי, יחיא בן שלום

עראקי, יחיא בן שלום

מגדולי חכמי ההלכה במאה ה-18. צנעא, 1704-1774. בנו של נגיד הקהילה שלום עראקי והשפעתו גדולה בשל ייחוסו וגדולתו בתורה. עניו וצנוע ולא נשא בתפקיד רשמי. נהג לפי השו"ע והתפלל כאביו בנוסח השאמי. על גדולתו בתורה ידוע ממהרי"ץ שהתייעץ עמו בענייני הלכה קשים.