על כנפי נשרים

על כנפי נשרים

מבצע הטסתם לארץ של כמעט כל היהודים שנותרו בתימן (כ-50,000) בשנים 1949-1951. העולים יצאו בדרך כלל בכוחות עצמם מכל רחבי תימן, לאחר שניתן אישור יציאה על ידי האמאם אחמד בפסח תש"ט, והגיעו לעדן, שהיתה בשלטון בריטי. בסמוך לעיר זו הוקם מחנה קליטה והכנה, מחנה גאולה. יסוד השם "על כנפי נשרים" בנאמר על יוצאי מצרים בשמות יט, ד: "ואשא אתכם על כנפי נשרים". נפוצה הטעות לכנותו מבצע "מרבד הקסמים", שבו עלו יהודי עירק בדרך האוויר.