עדקי, משה

עדקי, משה

סופר. נולד ב-1916 במצרים בעצם ימי המלחמה הראשונה. הגיע ארצה עם הוריו ב-1920 וחי בשכונת בית סלם, שגבלה בשכונת הבוכרים בירושלים. גדל בבית הוריו בתנאי מצוקה. למד ב"חדר" בנוסח תימן. בשנים 1941-1945 פעל פעילות בטחונית בשרות הפלמ"ח. על תקופה זו כתב בספרו 'באש נצורה' (1975). בספר אחר של ע' הוא 'בסתר המדרגה' מתאר המחבר את נוף ילדותו בירושלים. בספר זה תיאור נאמן ממקור ראשון על החיים וההווי בשכונות ירושלים בתקופה שבין שתי מלחמות עולם.