עדני, דוד בן עמרם

עדני, דוד בן עמרם

חי בעדן במאה ה-14. נצר למשפחת נגידי עדן שהנהיגה את יהדות תימן במאות ה-11-14. מגדולי חכמי ישראל בתימן. בעל מדרש הגדול. היתה ברשותו ספרייה גדולה של מקורות מדרשיים ששימשוהו בעריכת חיבורו, מהם רבים ממדרשי ארץ-ישראל עלומים שנשתמרו בתימן. היה פייטן מחונן, אך מיצירתו בתחום זה לא נשתמרו אלא הפתיחות הפיוטיות לפרשות במדרש הגדול ופיוט אחד שנקלט בנצ'ד אלרחמים המיועד ליום כיפור.