סר (א-סר)

סר (א-סר)

יישוב באזור ארחב שבתימן. 60 משפחות יהודיות התגוררו בקרב המוסלמים. בשל סכסוכים ביניהן יצאו שני בתי אב והתגוררו בשני כפרים סמוכים: קרית צפא וצ'ראב. במקום פעלו חמישה בתי כנסת. יהודי המקום עסקו בחייטות, בסנדלרות, בנפחות ובקדרות. בעלי האדמות העסיקו מוסלמים.