נתנאל בירב פיומי

נתנאל בירב פיומי

פעל בצנעא באמצע המאה ה-12. מחבר 'בסתאן אלעקול' (=גן השכלים. מהדורת י' קאפח, ירושלים תשי"ד). בימיו פעל עלי בן מהדי להתעוררות דתית בקרב המוסלמים ורדף את היהודים, ונראה שעל רקע זה נכתב הספר. דן בשכר ועונש, עולם הבא, ייחוד ה', מידת הביטחון ועוד. הביא ראיות מן הקוראן ומן החדית' להוכיח אמיתות תורת משה. אל בנו ר' יעקב בן נתנאל שלח הרמב"ם את אגרת תימן המפורסמת.