נתנאל בירב ישעיה

נתנאל בירב ישעיה

פעל במחצית הראשונה של המאה ה-14. חיבוריו: 'נור אלצ'לאם' (=מאור האפלה) - פירוש פילוסופי על התורה (מהדורת י' קאפח, ירושלים תשי"ז); פירוש על 'היד החזקה' להרמב"ם (כתב יד. אבד); 'פירוש מגילת אסתר' (מהדורת מ' להמן, ספר הזכרון להרב יצחק נסים, כרך ד, ירושלים תשמ"ה); 'פירוש הלכות שחיטה' להרמב"ם (כתב יד).