נחליאל

נחליאל

יישוב חקלאי שהוקמה ב-1912 על ידי עולי תימן בעלו ארצה בעקבות שליחות ש' יבנאלי. במשך שנים רבות שררו יחסים עכורים בין התימנים לבין אנשי חדרה בעיקר על רקע של הפליה וקיפוח. החיים בנחליאל היו קשים ביותר ורק בסוף שנות העשרים עלתה על דרך המלך וצורפה למושבה חדרה. תולדות היישוב לוקטו ונכתבו על ידי בני המקום אבנר סבוראי ומישאל כספי-מסורי בספר 'נחליאל - סיפורם של ראשונים' (תל אביב תשנ"ח, בעריכת י' טובי).