נגידי עדן

נגידי עדן

משפחה עדנית, שמוצאה ככל הנראה מפרס, שעמדה בראש הקהילות היהודיות בתימן במאות ה-11-14. מעמדם בא להם בעיקר בשל כוחם הכלכלי בראש הסוחרים היהודים בעדן, הנמל העיקרי בנתיב המסחר הבינלאומי החשוב באותם ימים בין אגן הים התיכון להודו. המפורסמים ביניהם הם שמריה (מצ'מון) בן דוד שיהודה אלחריזי, המשורר היהודי מספרד שהשתקע בסוריה, הקדיש לו עותק מספרו 'תחכמוני', ור' דוד בן עמרם הנגיד בעל 'מדרש הגדול'.