משרקי, יחיא

משרקי, יחיא

דיין וממנהיגי נוסח השאמי. נולד ב-1734-1809. המשיך את דרך אביו ר' דוד משרקי בפועלו למען השו"ע והשלים תשובות אביו. החידושים לשו"ע המיוחסים לו נכתבו על ידי אביו. מ-1795 שימש דיין בראשות מהרי"ץ ור' יחיא צעדי עד פטירתו. עבד לפרנסתו אך מצבו הכלכלי היה קשה. הותיר 20 תשובות הכלולות בשו"ת 'רביד הזהב', שטרות, פסקי דין, ועוד. כאביו מיעט בהשפעת הקבלה וניהל פולמוס ארוך עם חברו ר' אברהם אלשיך על לימוד הקבלה והחזרת הקוראים בספר תורה.