משיחי שקר

משיחי שקר

תימן היתה שדה פורה למשיחי שקר, כשהצירוף של גזרות וסבל הגלות עם האמונות הטפלות עודדו את האמונה בהם. גם המוסלמים האמינו בבוא המשיח ("מהדי") ואפשר שהיתה לכך השפעה על מחשבי קצין בקרב היהודים. באגרת תימן להרמב"ם נזכר המשיח הראשון שהיה אמור להופיע במחצית השנייה של המאה ה-12. סמוך לשנת 1500 הופיע המשיח מביחאן ובמאה ה-19 שלושה משיחי שקר שנתפרסמו יותר: שכר כחיל הראשון והשני ויוסף עבדאללה.