מנזלי, שלמה בן סעדיה

מנזלי, שלמה בן סעדיה

צנעא, ש"ע-ת"ן (1610-1690). רב ודיין עוד קודם לגלות מוזע (1680) וראב"ד לאחריה. נזכר על ידי כמה מחכמי תימן, כגון מהרי"ץ ב'עץ חיים' וב'פעולת צדיק'. חתום על שטרות שונים מן השנים תכ"ט-תמ"ז (1669-1687).