מטע

מטע

מושב בהר יהודה בצד כביש בר גיורא-עמק האלה כשמונה ק"מ דרומית-מזרחית לבית שמש. שייך לתנועת המושבים. נוסד ב-1950 בכפר הנטוש עלאר על ידי עולי תימן. כעבור זמן עזבוהו ובמקומם באו עולי צפון אפריקה. ענפי המשק בראשיתו: לול ומטע נשירים.