מדיד (נהם)

מדיד (נהם)

עיירה באזור ארחב בתימן. 250 משפתות יהודיות, בנפרד מן המוסלמים, ובהן: אסד, עוצאמי, ערוסי, מינס, מסך, קיסי ורחבי. ארבעה בתי כנסת (בלדי). יהודי המקום עלו ארצה ב-1949 ורובם התיישבו בתרום. השוק התקיים ביום ראשון. היהודים עסקו בסנדלרות, בנגרות, בנפחות ובמסחר בבשמים ותבלינים (מעטארה).