הלוי, אלואל בן נדרגל

הלוי, אלואל בן נדרגל

חי ופעל בסוף המאה ה-16 ובראשית ה-17. כתב פירוש 'אלשרח עלי ג'מלה הלכות אלחיבור' - ביאור לפירוש זכריה הרופא על ה'יד החזקה' להרמב"ם (עד ברכת כהנים בספר אהבה. כתב יד). נכתב באתתקי"ב לשטרות (השס"א/1601).