כפר שלם

כפר שלם

שכונה בתל אביב שנוסדה לאחר מלחמת העצמאות בכפר הנטוש סלמה. יוצאי תימן משכונת התקווה וכרם התימנים וכן מן העולים התיישבו בבתים הנטושים. השכונה מוזנחת, ללא מבני ציבור, ובחלקה רק דרכי עפר בלא מדרכות. כיום האוכלוסייה מעורבת ובעלי האמצעים עוברים לסביבה יותר מפותחת. בשכונה נשארו הקשישים והעניים.