כמון (כמון תרבותי, סנות)

כמון (כמון תרבותי, סנות)

צמח חד-שנתי המגיע לגובה 20 ס"מ. זרעיו הקטנים שימשו תבלין.