כלי נגינה

כלי נגינה

הליווי הכלי של השירים והריקודים המבוצעים על ידי הנשים והגברים מוגבל לשימוש בתופים וכלי נקישה, בעיקרם כלי קצב. העדר כלי נגינה מלודיים מוסבר באיסור החל על הנגינה בכלי זמר בשל האבל על חורבן בית המקדש, דבר המקובל על כל עדות ישראל. אך בניגוד ליהודי תימן, מקיימות כל העדות את האיסור בעבודת בית הכנסת אך לא החמירו באשר לאירועי השמחה השונים שנערכו בימי חול מחוץ לבית הכנסת. אפשר שעל יהודי תימן פעלה גם השפעת הסביבה המוסלמית שחכמיה שם הטיפו נגד הנגינה בכלי זמר וגרמו למיעוט השימוש בהם. מאידך גיסא יש לזכור, כי הליווי הקצבי מהווה גורם מהותי בשירת הגברים והנשים, בייחוד בשירי הריקוד וההליכה, וחלק בלתי נפרד מאמנות הביצוע של הזמרים והזמרות המפליאים להשמיע בעת שירתם תבניות קצב מגוונות ומורכבות (ראה: טבל, פח, צחן).