כהן, עזרא

כהן, עזרא

1920-1991. נולד במעזבה שבתימן. אביו נפטר בילדותו והמשפחה נאלצה לעקור לעדן, שם עבד כמשרת במשפחה יהודית ולמד בנאות, מקצוע שראה בו ברכה. עם פתיחת מחנה גאולה ב-1946 צורף לסגל המורים ונבחר ליושב ראש מועצת הפליטים. עלה ארצה ב-1949 והתיישב ברמלה. עסק בהוראה ולמד ספרות ומקרא באוניברסיטת בר-אילן. נטל חלק במאבק למען מושב תוחלת ולמען ילדי תימן האבודים. חבר מועצת העיר רמלה יותר מ-12 שנה. ספריו: 'ספורי גיל ודמע'; 'בעקבות האתון' (1977); 'לילה כיום יאיר'; 'ירושלים שבלב'; 'יציאת תימן' (1980).