הכהן, סעדיה בן דוד

הכהן, סעדיה בן דוד

משורר המאה ה-17. ידועים לו 15 פיוטים, מהם שניים נדירים בשירת תימן: פיוט לשבת הגדול ופיוט לחנוכה.