יכיני

יכיני

מושב בנגב הצפוני-המערבי. משתייך לתנועת המושבים. קרוי על שם אחד מבני שבט שמעון שהתנחל באזור (במדבר כו, יב). נוסד בתש"י על ידי עולי כורדיסטאן ופרס בשם "מוחרכה ב". לימים נתחלפו המייסדים בעולי תימן. כיום מתגוררים במקום יותר מ-400 תושבים ב-78 משקים, עשרה בנים ממשיכים וקיימת תכנית הרחבה ל-200 יחידות דיור לבנים שניים ולקניינים מחוץ למקום. ענפי המשק: רפת לחלב ולגידול עגלים לבשר, חממות לגידול פרחים ליצוא וגידול ירקות. רבים מן התושבים, במיוחד הצעירים, עובדים בחוץ, מהם בעלי עסקים משגשגים. המושב בולט בצביונו הדתי. במקום פעילים ארבעה בתי כנסת בנוסחי תפילה שונים.