יחיא אלהאדי (אמאם)

יחיא אלהאדי (אמאם)

מייסד האמאמות הזיידית בתימן בשלהי המאה התשיעית, לאחר שבא אליה מן המרכז הזיידי בצפון-מערב פרס. כמי שנמנה עם הפלג השיעי באסלאם התעלם מחוקי האפליה שתיקנו הכ'ליפים הסונים מן השושלת הסונית ומן השושלת העבאסית נגד היהודים. ב-897 ערך הסכם פשרה עם היהודים ועם הנוצרים בנג'ראן לפיו יותר להם להחזיק בכל קרקעותיהם ואף לרכוש קרקעות נוספות אם כי יהיו חייבים לשלם מס שנתי בגובה של תשיעית. בהסכם זה אף הוסדר מעמדם המשפטי של בני החסות, לפיו הם זוכים לחסות השלטון המוסלמי תמורת תשלום הג'זיה, בלא כל אזכור של חוקי האפליה. הסכם זה הפך להיות מסמך היסוד לקביעת מעמד היהודים במקומות אחרים ברחבי האמאמות הזיידית. במקורות שונים נמסר כי הרס בתי כנסת שנבנו אחר הופעת האסלאם וכי כפה על היהודים לשחרר את עבדיהם המוסלמים.