חלץ

חלץ

מושב בחבל לכיש המשתייך לתנועת המושבים. קרוי על שם אחד מגיבורי דוד המלך (שמואל ב כג, כו). נוסד בתש"י על ידי עולים משרעב בכפר הנטוש חוליקאת, שבמלחמת העצמאות נערכו בקרבתו קרבות קשים לפריצת הדרך אל הנגב (בקרבת המושב מצבות זיכרון לחללי חטיבת "גבעתי" וגדוד 52). ליד המושב נתגלה ב-1955 שדה הנפט הראשון בישראל. כיום יותר מ-530 תושבים ב-93 משקים, 15 בנים ממשיכים ותכנית הרחבה ל-131 יחידות דיור לבנים שניים. ענפי המשק: לול, מטעים וצמחי ירק לתבלינים. רוב הצעירים עוזבים את המושב וכ-2/3 מן התושבים בוגרים וקשישים. רוב המשקים אינם פעילים. במקום שלושה בתי כנסת (שאמי).