גזרת המקמצים

גזרת המקמצים

על פי גזרה זו חויבו היהודים לסלק נבלות מן השווקים, לנקות את המרחצאות הציבוריים ולגרוף את הביבים. תחילה חלה הגזרה דווקא על ראשי הקהילה כדי להשפילם, אך בסופו של דבר קיבלו עליהן משפחות מסוימות לעסוק דרך קבע במלאכה הבזויה תמורת שכר נאה ולימים הגיעו למעמד כלכלי איתן. אף הג'זיה בעבור העוסקים במלאכה זו שולמה על ידי הקהילה, אם כי שילמו מחיר חברתי יקר על כך ובדרך כלל נמנעו מלהתחתן בהם. אף שלאחרונה נתגלו מסמכים שונים בעניין גזרה זו, עדיין לוטה בערפל ראשית הגזרה וגורמיה המידיים.