ארכיטקטורה

ארכיטקטורה

אחד הביטויים הבולטים לאסתטיקה בתימן. אפיוניה שונים מאזור לאזור: בצפון - בתים בנויים שורות לבני חמר דחוס, ובדרום - מבנים בני כמה קומות עם מראה מודרני. בצנעא ניכר ההבדל בין בתי המוסלמים הגבוהים בחלקם כמגדלים, מקושטים מבחוץ ומסוידים בלבן בחזית הבית, ובין בתי היהודים ברובע היהודי הנמוכים יותר ופחות מקושטים, בשל גזרות השלטון המוסלמי, אך התכנון הפנימי התאים לצרכים המיוחדים שלהם. בקרב היהודים היו הרבה בעלי מלאכה בתחום הבנייה כמו סיידים, נגרים ומעצבי חלונות.