אלשיך, אברהם בן שלום הלוי

אלשיך, אברהם בן שלום הלוי

צנעא, תק"ט-תקפ"ט (1749-1829). נכד ר' יחיא הלוי. מונה על ידי המלכות לנאמן על טביעת המטבעות. כבעל אמצעים כלכליים נדב להשיא יתומים ועניים, בנה מקוואות ובית תלמוד לתינוקות. עמד בראש בית הכנסת המשפחתי בית אלשיך ושם תיקן תקנות בענייני תפילה ומנהג, שהתאפיינו במיזוג של בלדי ושאמי. כעדות בן דורו ר' יחיא משרקי בשו"ת רביד הזהב (סי' מב, עמ' פא): "ידעתי כי לך יד ושם בכל ספרי הקדש ושלא תגיע ידיעתנו אפי' לחלק קטן מידיעתך". שתיים מתשובותיו נדפסו בשו"ת הנ"ל. מובאות מחיבורו 'חלקת מחוקק' על דקדוק קריאת התורה (כתב יד) הועתקו בחיבורים שונים.