אהרוני, בן ציון

אהרוני, בן ציון

מראשי הקהילה היהודית בעדן. ב-1928-1939 כיהן כנציג מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית בעדן וסייע לעליית יהודי תימן. בן למשפחת משה (מיסה), משפחה אמידה שעסקה בסחר בינלאומי והנהיגה את הקהילה בעדן במשך שנים רבות. היו לו יחסים טובים עם השלטונות הבריטיים בעדן וב-1939 מונה לנציג הקהילה היהודית במועצת העיר. כהונתו כנציג מחלקת העלייה היתה קשה: כממונה על חלוקת רשיונות העלייה המעטים שקיבל מן הסוכנות היהודית היה עליו לדאוג לשיכון הפליטים מתימן ולכלכלתם והיה נתון ללחצים כבדים מצד התימנים ומצד העדנים שדרשו להחיש את עלייתם. מכתביו למשרדי הסוכנות היהודית בארץ-ישראל הם מקור חשוב ללימוד התקופה ולהארת בעיית העלייה מתימן ומעדן.