אגדת אחים

אגדת אחים

ארגון יהודי פילנטרופי שהוקם בלונדון ב-1870, כמקביל לארגון כי"ח (כל ישראל חברים, AIU=Alliance Israelite Univereselle) שהוקם בפריס ב-1860. הארגון נועד לפעול לרווחת קהילות יהודיות הנתונות להשפעת האימפריה הבריטית. הארגון החל לפעול למען יהודי תימן כבר ב-1872, בשנה שהתורכים כבשו את תימן. מסיבות פוליטיות לא הניבה פעילות זו תוצאות של ממש. לעומת זאת היתה האגודה מעורבת במידה יותר רבה ומוצלחת בכינון בית ספר מודרני בקהילת יהודי עדן, ניהולו והחזקתו מאז שנות השבעים במאה ה-19 ועד חיסול גלות עדן ב-1967.