אברהם בן הרמב"ם

אברהם בן הרמב"ם

בנו היחיד של הרמב"ם ויורשו בתפקיד הנגיד של יהודי מצרים ב-1204. יהודי תימן המשיכו לקיים עמו את הקשרים הרוחניים שקיימו עם אביו. שאלות שהפנו אליו בענייני הלכה ותפילה, המעידים על הבדלי מנהגים בינו לביניהם, צורפו על ידי ר' זכריה הרופא לפירוש שכתב על פירוש המשנה להרמב"ם.