אביזמר, שמעון

אביזמר, שמעון

נולד בצנעא ב-1925. עלה ארצה ב-1934. מחנך ואיש ציבור, מראשי הפעילים בקרב יהודי תימן. בירושלים רכש השכלה תיכונית (1940-1943), פדגוגית (1944-1946) ואקדמית (1952-1954). לאחר שעבד שלוש שנים בהוראה, נשלח ב-1949 מטעם הסוכנות היהודית והג'וינט לעדן לארגון עליית על כנפי נשרים. מילא תפקידים ציבוריים מגוונים: במפא"י ייסוד המחלקה לעולי תימן וניהול הסברה בכתב; בהסתדרות העובדים הכללית - חבר הוועד הפועל של ההסתדרות, יו"ר המחלקה לחינוך מבוגרים, יו"ר סיעת המערך, יושב ראש המחלקה להשכלה גבוהה ונציג מדיני בארצות-הברית; חבר הנהלת הקונגרס העולמי והוועד הפועל של ההסתדרות הציונית. בשליחות המדינה - קונסול ישראל בהודו וקונסול בשגרירות ישראל בלונדון. פרסם מאמרים רבים בנושאי תרבות, חברה והעם היהודי. בעריכתו יצאו לאור ספרים רבים.