בלוג יהדות חברה וקהילה

"תקופת תמוז" היא תקופת הקיץ החמה לאחר "תקופת ניסן" תקופת האביב. חודש תמוז מתקשר עם זיכרונות של תחילת המצור על ירושלים, תקופת בין המצרים, חורבן שני בתי המקדש והגלות. יהודי תימן גלו מהארץ כבר בתקופת בית ראשון ולאחר חורבן בית שני. עדות לכך ניתן למצוא בספרו ההיסטורי של הרב עמרם קורח, רבה הראשי האחרון של יהדות תימן – "בסערות תימן".

וכך הוא כותב בפרק הראשון: "בזמן בית ראשון גלו לתימן ונתישבו בה ונתוספו עליהם גולים בחרבן הבית השני, זכר לדבר הקינה הנאמרת בליל תשעה באב: "לכן אנשי לבב... אנו מונים לחרבן בית אלהינו... היום לחרבן בית שני... ולחרבן בית ראשון... רשום בתכאליל, סידורי התפילות בתימן". מן הראוי לשמור מסורות ייחודיות אלה ליהודי תימן, כמו גם מנהגים אחרים. האגודה לטיפוח חברה ותרבות שוקדת על כך באמצעות המרכז בנתניה, הסניפים ברחבי הארץ, ובכל אתר הנדרש לסיוע בלימוד, הכוונה והדרכה בכל נושא הקשור לתרבות יהודי תימן.

עיון במקורות, בספרי ההיסטוריה, במדרשים המובאים בתלמוד, מלמדים אותנו עד כמה נחלקו הדעות והתפלגו ההשקפות לגבי ההתנהלות הנכונה הנדרשת בעתות משבר לפני החורבן, במהלך המרד ולאחריו. גם חכמי ישראל חשבו אחרת לגבי הצורך במרד בתקופת בית שני, שלא לדבר על הנביאים בתקופת בית ראשון. רבי יהושע בן חנניה התנגד למרד ואף הביא משל מעולם החי: נתקעה לאריה עצם בגרון. הוא הציע פרס למי שיוציא אותה. הגיעה ציפור, הוציאה את העצם ותבעה את שכרה. אמר לה האריה: שמחי על שנכנסת בשלום ויצאת בשלום". כלומר, הוא קרא לעם להסתפק בהישרדות לאחר המרד הגדול ולא למרוד שוב ברומאים. לעומתו ניצב ר' עקיבא אשר ירד עם חבריו מהר הצופים (זכור התכשיט שקנה לרחל אשתו "ירושלים של זהב") והם בוכים בראותם את ירושלים החריבה והוא צוחק. לתמיהת חבריו אמר, כשם שהתגשמה הנבואה על הריסתה של ירושלים, כך תתגשם נבואת הגאולה. לכן, כנראה תמך במרד בראשות בר כוכבא: "דרך כוכב מיעקב". בימים אלה אנו עומדים עדיין בצל משבר עולמי, משבר "הקורונה" הנמשך מ"תקופת ניסן", בה נאלצנו לחוג את חגי ישראל מבודדים ממשפחותינו ומחברינו, ל"תקופת תמוז" אשר בה נכנסים אנו לאווירה של צער ואבל. אנו עושים זאת בתחילתה של "תקופת תמוז", תחילת חודש יולי, האגודה לטיפוח חברה ותרבות יוצאת מהשגרה, בהתאם להוראות משרד הבריאות. לארבעה ימי עיון ותרבות בים מלח. תכנית ההרצאות כוללת נושאי בריאות בראי התקופה מפי פרופ' חיים גמליאל, נושאים מתרבות יהודי תימן מפי פרופ' יוסף יובל טובי, ד"ר שרונה תם עמוסי, מן המקורות, והכתב הצבאי של "ידיעות אחרונות" יוסי יהושע, פרשן מוערך בערוצי הטלוויזיה, ינתח מצבים בתחום הביטחון והתקשורת. אמנים בליווי נגנים ילוו אותנו במופעים מסורתיים כל ערב.

האגודה נערכת לפעילות במספר מיזמים חדשניים לאחר תקופת הקורונה בתחום היצירה, בתחום הכתיבה וההוצאה לאור, בתחום התיעוד והמלגות לסטודנטים ובתחומים נוספים. לאור המגבלות אנו מוסיפים לשלוח עלון זה של האגודה באמצעות הרשת ללא הדפסתם.

 

comments powered by Disqus