קול קורא למלגות לסטודנטים

סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה למלגה

לשנת הלימודים תש״ף

ימלאו את הטופס המצורף 

עד לתאריך 1/4/2020

https://teman.org.il/content/7630

Undefined
זמן: 
רביעי, אפריל 1, 2020 - 11:30