סדנה - השירה הערבית בדיואן

13/05/15

סדנת השירה הערבית בדיואן

 

בהנחיית ד"ר אורי מלמד מהאקדמיה ללשון העברית

 

הנושא:

 

שירי ויכוח מוסלמים מתימן לעומת שירי ויכוח מהדיואן

 

מועד: יום רביעי, 13/5/2015

באולם הכניסה לספריה הלאומית בירושלים

 

ההשתתפות בסדנה כרוכה בתשלום. ניתן להגיע למפגש בודד.