השירה הערבית בדיואן של יהודי תימן - מפגש קרוב

10/12/14

המפגש הקרוב של הסדנה לחקר השירה הערבית בדיואן של יהודי תימן בהדרכת ד"ר אורי מלמד יתקיים ביום רביעי ה 10/12/2014

המפגש יתקיים באולם המוסיקה בספריה הלאומית בירושלים בשעה 18:00

ניתן להצטרף לסדנה בכל עת. דרישה מוקדמת - ידיעת ערבית ברמה של קריאת טקסטים. 

בסדנה מנתחים שירים בערבית מהדיואן, דנים בשיר באלמנטים לשוניים, ספרותיים, הסטורים ומוסיקאלים.