ריש גלותא

ריש גלותא

כינוי לכמה מן הקהילות היהודיות שעל פי המסורת נוסדו על ידי ראשוני הגולים מארץ ישראל לתימן, כגון צנעא ותנעם. על פי המסורת, כפי שהעלה אותה על הכתב ר' אברהם ערוסי בספרו 'קורא הדורות', ארבעים ושתיים שנה קודם חורבן הבית הראשון יצאו מירושלים לתימן עשרים וארבעה ראשי אב שהתפזרו ברחבי תימן וייסדו את הקהילות היהודיות הראשונות.