מילון לערבית תימנית יהודית

מִֹשַאדִּי


תרגום: מלווה. אדּם שמקצועו ללוותּ בּני-אדּם, הנוסעים...
מילון: הליכות תימן

מִֹשַאוַרה


תרגום: לחישה. דּבּור בּלחש. שַׁאוַרַה, לחש לו....
מילון: הליכות תימן

מִֹשַאכַ׳צַה


תרגום: או: מִֹשַאכַ׳זֵה, התּכּווציותּ ודּקירותּ שאדּם...
מילון: הליכות תימן

מַֹשגַבּ


תרגום: אגרטל עשוי נחושתּ צהובּה ממורקה.
מילון: הליכות תימן

מִֹשדְּדִּי


תרגום: סמרטוט ארוךּ, חתּיכתּ בּדּ צרה וארוכּה. קרועה...
מילון: הליכות תימן

מִֹשוַאר


תרגום: ריצה. מהלך-רב בּמהירותּ. מַֹשוַר,רץ.
מילון: הליכות תימן

מַֹשוה


תרגום: אינו. מַֹשו-מַלִיח, אינו-טוב. מַֹשּו-הוה, אינו...
מילון: הליכות תימן

מַֹשוף


תרגום: מטאטא קצר בּו משפשפים רצפותּ או כּלי-אוכּל.
מילון: הליכות תימן

מַֹשּוף


תרגום: כּעין קערה של בּרזל, שהקלאים קולים בּו אתּ מיני...
מילון: הליכות תימן

מַֹשַן


תרגום: מסננתּ, כּבּרה לכּבירתּ תּבּואותּ. בִישַנוִן,...
מילון: הליכות תימן

מִֹשַרִּי


תרגום: זמר. יודּע לשיר ולזמר. ונקרא גם משורר אבל מחבּר...
מילון: הליכות תימן

מַֹשתִּיש


תרגום: איני-רוצה.
מילון: הליכות תימן

מֻתַּאר


תרגום: בּיתּ-כּסא.
מילון: הליכות תימן

מַת׳מַל


תרגום: קדּרה-של-חרס שיש לה כּעין אוזנייה, ובאוזנייה חור...
מילון: הליכות תימן

מַתּן


תרגום: מירוס ועבּודּ כּדּי לרכּך הדּבּר. בּהשאלה:...
מילון: הליכות תימן

מַתּן


תרגום: מירוס ועבּודּ כּדּי לרכּך הדּבּר. בּהשאלה:...
מילון: הליכות תימן

מִתַ׳נַּא


תרגום: אחדּ ממיני הלחם
מילון: הליכות תימן

מַת׳עֲלֵה


תרגום: שועלותּ, השתּמטותּ על-ידּי תּחבּולותּ שועל....
מילון: הליכות תימן

עמודים