גַ'בּנִי עֲלַא מַן מַאתּ פִי שְבַּאבֹּהּ / וְפַלַּתּ אַלבַּיתּ ואִחנַא נֻחִבֹּהּ:

גַ'בּנִי עֲלַא מַן מַאתּ פִי שְבַּאבֹּהּ / וְפַלַּתּ אַלבַּיתּ ואִחנַא נֻחִבֹּהּ:

תרגום: 
אוי לי על מי שמת בימי עלומיו, ועזב את הבית ואנחנו אוהבים אותו.
תגיות אוצר הפתגמים: